window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-60YW64VRKY');
Hotline 0364099696

Bảng giá xe Kia

Rondo

Mẫu xe Giá xe
2.0 GMT 559.000.000 VNĐ
2.0 GAT DELUXE 655.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

Sorento (All New)

Mẫu xe Giá xe
2.2D DELUXE 1.079.000.000 VNĐ
2.2D LUXURY 1.179.000.000 VNĐ
2.5G PREMIUM 1.179.000.000 VNĐ
2.2D PREMIUM AWD 1.279.000.000 VNĐ
2.5G SIGNATURE AWD (6 CHỖ) 1.299.000.000 VNĐ
2.2D SIGNATURE AWD (7 CHỖ) 1.349.000.000 VNĐ
2.2D SIGNATURE AWD (6 CHỖ) 1.349.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

Seltos

Mẫu xe Giá xe
1.4 DCT DELUXE 639.000.000 VNĐ
1.4 DCT LUXURY 699.000.000 VNĐ
1.4 PREMIUM 749.000.000 VNĐ
1.6 PREMIUM 724.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

Quoris

Mẫu xe Giá xe
GAT - 3.8 2.708.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

Optima

Mẫu xe Giá xe
2.0 GAT LUXURY 759.000.000 VNĐ
2.4 GAT PREMIUM 919.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

The New K3

Mẫu xe Giá xe
DELUXE (MT) 559.000.000 VNĐ
LUXURY 639.000.000 VNĐ
PREMIUM 669.000.000 VNĐ
2.0 PREMIUM 689.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

Cerato

Mẫu xe Giá xe
1.6 MT 499.000.000 VNĐ
1.6 AT DELUXE 529.000.000 VNĐ
1.6 AT LUXURY 579.000.000 VNĐ
2.0 AT PREMIUM 620.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

Soluto

Mẫu xe Giá xe
MT 369.000.000 VNĐ
MT DELUXE 404.000.000 VNĐ
AT DELUXE 444.000.000 VNĐ
AT LUXURY 474.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

New Morning

Mẫu xe Giá xe
GT-LINE 459.000.000 VNĐ
X-LINE 449.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

Morning

Mẫu xe Giá xe
MT 304.000.000 VNĐ
AT 329.000.000 VNĐ
AT DELUXE 349.000.000 VNĐ
AT LUXURY 383.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0364099696 để biết thêm chi tiết

0364099696